Jak gotować z pokrywą szybkowarową Zepter Syncro-Clik


Pokrywa szybkowarowa Syncro Clik dedykowana jest do naczyń kuchennych firmy Zepter.

Pokrywa dostępna jest w dwóch rozmiarach: 20 cm i 24 cm i jest kompatybilna z garnkami o takiej samej średnicy, czyli do garnków o średnicy 20 cm należy dokupić pokrywę również o średnicy 20 cm i analogicznie do garnków o średnicy 24 cm dobieramy pokrywę Syncro 24 cm.

Pomimo tego, że pokrywa szybkowarowa Zepter została wyposażona w specjalny mechanizm zamykający, uniemożliwiający jej otwarcie zanim ciśnienie wewnątrz naczynia nie obniży się do właściwego poziomu należy zapamiętać kilka zasad, których trzeba bezwzględnie przestrzegać.

Symbole garnków dostosowanych do pracy z pokrywą Syncro Clik

Pokrywę Syncro-Clik można używać jedynie z naczyniami do tego przeznaczonymi. Poniżej prezentujemy listę naczyń kuchennych przystosowanych do użycia wraz z pokrywą Sycro-Clik

Pokrywy Z-420-20 i TF-420-20 średnica 20 cm kompatybilne naczynia: TF-020-20, TF-025,20, TF-030-20, TF-037-20, TF-042-20, TF-047-20, TF-058-20, LD-035, LD-045, LD-056, Z-2020, Z-2030, Z-2030-S.C, Z-2042, Z-2050, Z-2058

Pokrywy Z-420-24 i TF-420-24 średnica 24 cm – kompatybilne naczynia: TF-027-24, TF-027-24-LS, TF-040-24, TF-056-24, TF-067-24, TF-090-24, Z-2430, Z-2440, Z-2455, Z-2470, Z-2490

*Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa naczynie jest przystosowane do pokrywy szybkowarowej prosimy o kontakt telefoniczny

Zasady używania pokrywy szybkowarowej Zepter

- przed każdym użyciem pokrywy należy sprawdzić stan zaworów, zawory muszą być czyste

- nie należy używać pokrywy do smażenia pod ciśnieniem z użyciem oleju

- należy zadbać o właściwy poziom płynu w naczyniu: nie mniej niż 1/3 ponieważ naczynie może ulec uszkodzeniu

- nie należy napełniać naczynia powyżej 2/3 jego pojemności, a w przypadku produktów spożywczych zwiększających swoją objętość np. ryżu nawet do ½

- podczas gotowania pod ciśnieniem ie potrząsać naczyniem

- po każdym użyciu należy pokrywę dokładnie wyczyścić – zobacz: czyszczenie pokrywy Syncro-Clik

- nie należy samodzielnie rozmontowywać mechanizmu zamykającego.

Należy regularnie kontrolować stan gumowej uszczelki Syncro-Clik jeśli zaobserwują Państwo objawy zużycia uszczelki to należy niezwłocznie ją wymienić. Według zaleceń producenta uszczelkę wraz z zaworem bezpieczeństwa należy wymieniać raz na dwa lata.

Jak gotować z pokrywą szybkowarową Zepter

Znając już najważniejsze zasady bezpieczeństwa czas omówić proces gotowania z pokrywą Syncro-Clik.

- Napełniamy naczynie Zepter i zamykamy pokrywę

- Ustawiamy garnek na źródle ciepła i włączamy najwyższą temperaturę

- W momencie, gdy podniesie się wskaźnik ciśnienia ( zawór kombi jest zamknięty ) zmniejszamy temperaturę do minimum

- Kierujemy się wskaźnikiem temperatury, który na początku gotowania zaczynia przesuwać się w kierunku żółtego pola, a następnie w kierunku pola zielonego, a para zaczyna być uwalniana przez zawór, pod koniec wskaźnik powinien znajdować się w połowie zielonego pola - jeśli wskazówka przesuwa się w stronę pola czerwonego oznacza to, że temperatura jest za wysoka i należy zmniejszyć moc źródła ciepła.

Czas gotowania liczony powinien być od momentu, gdy wskaźnik ciśnienia znajduje się w górnym położeniu, a temperatura jest obniżona.

Po zakończeniu gotowania wyłączamy źródło ciepła obniżając temperaturę i ciśnienie.

Otwarcie pokrywy możliwe będzie dopiero, gdy poziom ciśnienia obniży się do minimalnego poziomu.


Przeczytaj również:

Konserwacja pokrywy szybkowarowej: Czyszczenie pokrywy szybkowarowej Syncro-Clik Zepter

Gotowanie w piramidzie: Jak gotować kilka potraw na jedym źródle ciepła

Gotowanie w systemie próżniowym: Gotowanie z Zepter VacSy