• Warunki korzystania DSA

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Sklep internetowy Zepremium.pl
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Sklep internetowy Zepremium.pl, dostępny pod adresem https://www.zepremium.pl jest prowadzony przez:

Maria Nowak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIA NOWAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731771182, nr REGON 300770160, ul. Zbąszyńska 6A, 60-359 Poznań

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: sklep @ zepremium.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
692288005

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.zepremium.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 23.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 8aa8b014-7056-4935-b1d6-f6ed121c1e00.